نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
شنبه, 04 فروردین,1397
اهم اقدامات شرکت آب و فاضلاب در پروژه های مساکن مهر در یک نگاه

تامین آب مساکن مهر

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در قالب 3 طرح و 26 پروژه ( 16 پروژه فعال در سالجاری ) نسبت به اجرای پروژه های تامین آب مساکن مهر استان مطابق با احجام و اعتبارات پیشنهادی و براساس موافقتنامه های مبادله شده اقدام نموده است .

 تاکنون باپیشرفت میانگین 80% وصرف اعتباری در حدود 438177 میلیون ریال ( شامل 114502 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت،  166684میلیون ریال از محل اعتبارات استانی 147341 میلیون ریال از محل اعتبارات سهم دولت )نسبت به اجرای پروژه های تامین آب و واگذاری 26625 انشعاب آب از کل 30754 فقره  اقدام نموده و 2224 فقره نیز آماده واگذاری میباشد .

برای تامین ظرفیت آّب (حفر4 حلقه وتجهیز 6 حلقه چاه )و احداث 10900 مترمکعب مخزن – 25.15 کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال و 2 واحد ایستگاه پمپاژ و تکمیل عملیات در دست اجرا برای مابقی متقاضیان مساکن مهر  مبلغ 206800 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز میباشد .

ایجاد تاسیسات فاضلاب مساکن مهر

در خصوص ایجاد تاسیسات فاضلاب مساکن مهر علیرغم  مبادله موافقتنامه، از محل تاسیسات فاضلاب موجود و اعتبارات دریافتی از محل اعتبارات سهم دولت و ماده 10 و 12 سهم استان ( احیاء دریاچه ارومیه ) واز محل اعتبارات داخلی (12000 میلیون ریال ) جمعا با صرف اعتباری به مبلغ 184960میلیون ریال نسبت به اجرای تاسیسات فاضلاب مساکن مهر در شهرهای دارای طرح فاضلاب اقدام و تاکنون از 27178 فقره کل انشعاب ،نسبت به واگذاری 10458 فقره انشعاب فاضلاب اقدام گردیده و 4220 فقره نیز آماده واگذاری میباشد

پروژه های فاضلاب مساکن مهر شهرهای حوزه دریاچه ارومیه شامل : ارومیه  - بوکان -  میاندوآب سلماس نقده مهاباد و شاهین دژ از محل مصوبات ستاد احیاء دریاچه ارومیه ( اعتبارات ماده 10 و 12 ) در صورت تامین اعتبار اجرا خواهد شد لذا ،اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده احجام  پروژه های فاضلاب مساکن شهرهای استان شامل 47.3 کیلومتر شبکه – 14 کیلومتر خط اصلی – 3 واحد ایستگاه پمپاژ – 21 کیلومتر خط انتقال – 5500 مترمکعب در شبانه روز تصفیه خانه و خدمات مهندسی و تکمیل مابقی عملیات در دست اجرا  مبلغ 562000 میلیون ریال میباشد .

 

29/3/96

اهم اقدامات شرکت در خصوص مساکن مهر

شرکت آب وفاضلاب شهری استان آذربایجان غربی ایجاد تاسیسات زیر بنایی آب وفاضلاب برای مساکن مهر را جزو اولویتهای مهم کاری خود قرارداده وبا بهره گیری از کلیه امکانات ومنابع وظرفیتهای درون وبرون سازمانی نسبت به ایجاد تاسیسات آب وفاضلاب مساکن مهر به شرح ذیل اقدام نموده است :

بخش آب :

شرح فعالیت

واحد

برنامه ریزی شده

اجرا شده

در دست اجرا

احداث مخزن ذخیره

متر مکعب

47400

36500

10900

ایستگاه پمپاژ

واحد

11

9

2

اجرای خط انتقال وشبکه توزیع

کیلومتر

205.86

180.71

25.15

حفر چاه

حلقه

29

25

4

تجهیز چاه

حلقه

29

23

6

اعتبار هزینه شده

میلیون ریال

-

438177

-

اعتبار مورد نیاز

میلیون ریال

-

-

206800

تعداد انشعاب واگذار شده

واحد

30754

26625

1905

متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه های بخش آب 80درصد وتعداد انشعابات آماده واگذاری 2224 واحد میباشد.

بخش فاضلاب :

شرح فعالیت

واحد

برنامه ریزی شده

اجرا شده

در دست اجرا

اجرای خط انتقال

کیلومتر

30.42

9.42

21

اجرای شبکه جمع آوری اصلی

کیلومتر

35.34

21.34

14

اجرای شبکه جمع آوری فرعی

کیلومتر

108.61

61.31

47.3

احداث تصفیه خانه

مترمکعب در شبانه روز

9840

4340

5500

احداث ایستگاه پمپاژ

واحد

5

2

3

اعتبار هزینه شده

میلیون ریال

 

336960

-

اعتبار مورد نیاز

میلیون ریال

 

-

562000

تعداد انشعاب واگذار شده

واحد

27178

10458

12500

تعداد انشعابات آماده واگذاری 4220 واحد میباشد.

29/3/1396

 

عملکرد بخش آب مساکن مهر به تفکیک عملیات
عملکرد بخش آب  مساکن مهر به تفکیک عملیات -خرداد ماه 96
ردیف  نام پروژه مسکن مهر لوله گذاری  (کیلومتر) حفرچاه (حلقه) تجهیز چاه (حلقه) مخزن (مترمکعب) ایستگاه پمپاژ(واحد)
مقدار کل طبق موافقتنامه  عملکرد  کل طبق موافقتنامه  عملکرد طبق موافقتنامه کل طبق موافقتنامه  عملکرد طبق موافقتنامه کل طبق موافقتنامه  عملکرد طبق موافقتنامه کل طبق موافقتنامه  عملکرد طبق موافقتنامه
1  گلمان ارومیه  16.61 13.44 5 5 5 5 6000 5892    
2  تپه ارکان بوکان  6.65 6.4 2 2 2 2 5000 4925 1 90%
3  سلماس  3 3 5 5 5 5     1 1
4  شهرک ولیعصرخوی  10.8 10.5 7 3 7 2 5000 600    
5  طرزیلوی ارومیه  4.9 4.7 1 1 1 1 5000 5000 1 1
6  تکاب  8 0.8         2000 400 1 0
7  پیرانشهر  7 5.6 2 2 2 1 1000 720    
8  اشنویه  3 2.78 1 1 1 1 0 0 0 0
9  ماکو  4 4                
10  بازرگان  1 1                
11  پلدشت  2 2         200 200    
12  سردشت  5 4.5         3000 2550 1 85%
13  میاندواب  29 6                
14  *نقده  7 3.4 1 1 1 0.5 5000 4500    
15  شاهیندژ  4 4 2 2 2 2 2000 1940 1 90%
16  قره ضیاالدین  3 2.3         2000 1900 1 93%
17  چالدران  3 3 1 1 1 1        
18  شوط  3 3         1000 1000 1  
19  مهاباد  3.3 1.4         5000 2185 1  
20  ایثارارومیه  2 2                
21  گلشهر ارومیه  3 1.6         5000 4525 1 99%
22  محمدیار  0.5 0.48         200 194 1 1
23  گردکشانه      1 1 1 1        
24  کشاورز      1 1 1 1        
25  ایواوغلی  0.5 0.5                
26  سیمینه  0.5 0.5                
جمع کل  130.76 86.9 29 25 29 22.5 47400 36531 11 4
دی ان ان